Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlamış öğrencilere Anatomi (Doktora) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.