Amaçlar

İnsan anatomisi alanında güncel ve ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak, yeni bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme, yeni bir düşünce veya yöntem geliştirme ya da bilinen yöntemi yeni bir alana uygulayarak özgün çalışmalar ile alanına yenilik getirme becerisi geliştirmektir.

Hedefler

Anatomi alanındaki bilgileri ileri düzeyde açıklar. Alanındaki güncel bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. Alanı ile ilgili teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır. Bilimsel araştırmalarında bireysel veya takım halinde araştırmayı planlarlar, hazırlar ve sonuçlandırır. Etik ilke ve kuralların toplum için önemini ayırt eder. Alanı ile ilgili yeni bir düşünce veya fikir geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, ileri düzeyde istatistiksel analiz yapar, bulgulardan özgün sonuçlar çıkarır. Elde ettiği sonuçları, yazar, ulusal/uluslararası kongrelerde sunar veya dergilerde yayınlar. Anatomi alanı ile ilgili konularda uzman ve yetkin kişilerle etkili bir iletişim kurar, tartışır, problemleri saptar ve çözer.