Program Hakkında Bilgi

Doktora programına; Anatomi'de yüksek lisans mezunları, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Anatomi dalında uzmanlık derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen adaylar kabul edilir. Program; ilk 4 yarıyıl Anatomi alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile son 4 yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

8 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Anatomi bilim alanında; doktora düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.