Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BED 612 Spor Politikaları Zorunlu 3 3 5
BED 613 Motor Öğrenme ve Kontrol Zorunlu 3 3 5
BED 614 Spor Bilimlerinde Araştırma Tasarımları ve Biyoistatistik Zorunlu 3 3 0
BED 616 Sporda Liderlik ve Motivasyon Zorunlu 3 3 0
BED 618 Engellilerde Sportif Uygulamalar ve Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 3 0
BED 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
BED 725 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
BED 740 Doktora Tezi Zorunlu 0 0 25
BSB 632 Spor Bilimlerinde Araştırma Tasarımları ve Biyoistatistik Zorunlu 4 4 5
BSB 633 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 3 3 5
BSB 634 Spor Bilimlerinde SPSS Paket Programı ile Uygulamalı Analiz Yöntemleri Zorunlu 2+2 3 5
BSB 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
BSB 730 Seminer Zorunlu 0 0 3
BSB 740 Doktora Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 91 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BED 601 Dünyada ve Türkiyede Spor Yöneticiliği 3 3 0
BED 602 Sporda Morfolojik Analizin Temelleri 4 4 0
BED 603 Spor Dallarında Özel Morfolojik Analiz 4 4 0
BED 604 Spor Eğitimi İçin Nörokinezyolojik Anatomi 4 4 0
BED 605 Spor Bilimlerinde SPSS Paket Programı ile Uygulamalı Analiz Yöntemleri 2+2 3 0
BED 606 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi 3 3 0
BED 607 Sporda Performans Ölçme ve Değerlendirme 2+2 3 0
BED 608 Performans Testlerinin Fizyolojik Esasları 3 3 0
BED 609 Yetişkenler ve Rekrasyon 3 3 5
BED 610 Spor ve Sosyal Psikoloji 3 3 0
BED 615 Sporda Örgüt Kültürü ve İklimi 3 3 0
BED 617 Engelli Sporunda Fiziksel Uygunluğu Ölçme ve Değerlendirme 3 3 0
BSB 601 Sporda Morfolojik Analizin Anatomik Temelleri 4 4 5
BSB 602 Spor Eğitimi İçin Nörokinesyolojik Anatomi 4 4 5
BSB 603 Spor Dallarında Özel Morfolojik Analiz 4 4 5
BSB 604 İş ve Fiziksel Aktivite Sırasında İnsan Performansının Fizyolojik Esasları 3 3 5
BSB 605 Ekstrem Çevre Koşullarında Egzersiz Fizyolojisi 3 3 5
BSB 606 Farklı Yaş ve Cinsiyetin Fiziksel Performansla Olan İlişkisinin İrdelenmesi 3 3 5
BSB 607 Ergojenik Yardım Maddeleri ve Doping 3 3 5
BSB 608 Klinik Egzersiz Fizyolojisi 3 3 5
BSB 609 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri 3 3 5
BSB 610 Örgütsel Davranış ve Liderlik 3 3 5
BSB 611 Dünyada ve Türkiye'de Spor Yöneticiliği 3 3 5
BSB 612 Kültür Endüstriler ve İletişim 3 3 5
BSB 613 Sosyal Medya ve Toplum 3 3 5
BSB 614 Medya, Söylem ve İdeoloji 3 3 5
BSB 615 Endokrin Sistemin Egzersiz Yanıtı 3 3 5
BSB 616 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri 3 3 5
BSB 617 Sporda Liderlik ve Motivasyon 3 3 5
BSB 618 Spor Psikolojisi 3 3 5
BSB 619 Motor Öğrenme ve Kontrol 4 4 5
BSB 620 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi 3 3 5
BSB 621 Spor Örgütleri ve Örgüt Kültürü 3 3 5
BSB 622 Spor Politikaları 3 3 5
BSB 623 Spor Yönetiminde Liderlik Teorileri 3 3 5
BSB 624 Engelli Sporunda Fiziksel Uygunluğu Ölçme ve Değerlendirme 3 3 5
BSB 625 Okullarda DEHB ve Sportif Aktiviteler Yaklaşımı 3 3 5
BSB 626 Engellilerde Sportif Uygulamalar ve Öğretim Yöntemleri 3 3 5
BSB 627 Egzersize Metabolik Yanıtlar, Laboratuar Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri 3 3 5
BSB 628 Orta ve İleri Yaş Gruplarında Fiziksel Aktivite 3 3 5
BSB 629 Antrenman Biliminde Yeni Yaklaşımlar 3 3 5
BSB 630 Kuvvet Antrenmanlarının Fizyolojik Temelleri 3 3 5
BSB 631 Pliometrik Antrenmanların Fizyolojik Temelleri 3 3 5
BSB 635 Çocuklarda Fiziksel Uygunluk 3 3 3
BSB 636 Girişimcilik ve Spor 3 3 5
BSB 637 Engellilik Sağlık ve İşlevsellik 3 3 5
BSB 638 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar 2 2 5
BSB 639 Psikopatolojide Güncel Yaklaşımlar 2 2 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler