Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Spor Bilimleri Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

1
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.