Program Hakkında Bilgi

Önerilen Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programında; Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dallarında disiplinler arası eğitim ve öğretim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

9021
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

Sekiz yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Spor bilimleri, bugünkü anlayış içerisinde disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğini gerekli kılan, anatomi, fizyoloji, biyomekanik, beslenme, fizik-tedavi ve rehabilitasyon, pedagoji, psikoloji, sosyoloji, yönetim, ekonomi, hukuk ve mühendislik gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen bir alandır. Çok disiplinli yapısı gereği; tıp, mühendislik, işletme, hukuk, fen-edebiyat, eğitim, iletişim, turizm bilim alanlarıyla yakından ilgilidir. Spor bilimleri anabilim dalı doktora programında, spor bilimlerinin pedagojik, psikolojik-sosyal temelleri, spor yönetimi ve organizasyonu, hareket, antrenman ve sağlık temellerine dayalı disiplinler arası bir yapı içinde geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.