Amaçlar

Deneysel farmakoloji ileri teknikleri ile metodoloji hakkında bilgiler kazanmak, ilaçların ve kimyasal maddelerin biyolojik aktivitesini molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirebilmek, hipotezler kurabilmek ve elde edilen sonuçları bir rapor haline getirip sunabilmek ve aynı zamanda pratik uygulamalar yapabilmek.

Hedefler

Tıbbi Farmakoloji programından mezun olanların, farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini, farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini, in vivo ve in vitro yöntemleri nin ne olduğunu bilmeleri ve yapacağı çalışmalarda bu bilgileri kullanabilmeleridir.