Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7
İlişkili ders sayısı / 0 0 0 0 0 0 0 0
İlişki ağırlığı 0000000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir