Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.