Program Hakkında Bilgi

Fizyoloji doktora programı temel fizyolojik mekanizmaları akademik düzeyde yorumlayabilen, bilimsel verilere erişerek yeni bilgi sentezleyebilen, ürettiği bilgiyi akademik platformda sunma yeteneği kazanmış bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda mezunların sorunlara akılcılıkla yaklaşan, deneysel araştırma yöntemleri konusunda deneyimli ve bilimsel araştırma kültürü ile etik değerlere sahip bireyler olması amaçlanmaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İnsan vücudunun çalışma prensiplerini kavramış olan öğrencinin program sonunda bilime yenilik getirmesi ve/veya yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ve/ veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi istenmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı