Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program,doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.