Amaçlar

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yaptığı bilim dalı ile ilgili bağımsız araştırma yapabilme, problemi tanıyabilme ve çözme, yorum yapabilme, karar verme, farklı yeni bir yaklaşımda bulunmak ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yetkinliğini kazandırılmasıdır.

Hedefler

Doktora yaptığı alanda, ilgi alanına giren özel bir konuda yaptığı araştırmayı bilimsel bir makale (tezle) şeklinde yazabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.