Özel Kabul Koşulları:

Tıp doktoru, veteriner, Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji bölümü mezunu olup yüksek lisans yapmış öğrenciler