Mezunların İstihdam Olanakları:

Doktora diploması akademide, kamuda ve özel sektörde iş bulma açısından büyük kolaylık sağlar.