Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 653 Araştırma Projesi I Zorunlu 2 2 4
HEM 654 Araştırma Projesi II Zorunlu 2 2 4
HEM 655 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler I Zorunlu 3 3 5
HEM 656 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler II Zorunlu 3+4 5 7
HEM 657 İleri Biyoistatistik Zorunlu 2 2 4
HEM 658 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 4
HEM 659 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 2 4
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
HEM 725 Seminer Zorunlu 1 1 3
HEM 740 Doktora Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 65 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 600 İleri Hemşirelik Esasları I 3+2 4 7
HEM 601 İleri Hemşirelik Esasları II 3+2 4 7
HEM 602 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 2+4 4 7
HEM 603 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2+2 3 5
HEM 604 Hemşirelikte Teknolojinin Kullanımı (Hemşirelik Bilişimi) 2 2 4
HEM 605 Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 2 4
HEM 606 Hemşirelik ve Liderlik 2 2 4
HEM 607 Hemşirelik Uygulamasında Yöntem Çalışması 3 3 5
HEM 608 Sağlığın Değerlendirilmesi 3 3 5
HEM 609 Jinekolojik Onkoloji 3+2 4 7
HEM 610 Cinsel Sağlık 2 2 6
HEM 611 İnfertilite Hemşireliği 3+2 4 7
HEM 612 Aile Planlaması 3+2 4 7
HEM 613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 3 3 7
HEM 614 İleri Perinatoloji Hemşireliği 3+2 4 7
HEM 615 Jinekoloji Hemşireliği 3+2 4 7
HEM 616 Kadın ve Liderlik 2 2 6
HEM 617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım 2 2 6
HEM 618 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi I 3+2 4 7
HEM 619 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi II 3+2 4 7
HEM 620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü 2 2 6
HEM 621 Endoskopi Hemşireliği 2 2 6
HEM 622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik 2 2 6
HEM 623 Transplantasyon Hemşireliği 2 2 6
HEM 624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği 2 2 6
HEM 625 Travma Hemşireliği 2 2 6
HEM 626 Cerrahide Yeni Gelişmeler 2 2 6
HEM 627 Yoğun Bakım Hemşireliği 2+4 4 7
HEM 628 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik 2 2 6
HEM 629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları 2+4 4 7
HEM 630 Hemşirelikte Etik 2 2 4
HEM 631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik 2 2 4
HEM 632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik 2 2 4
HEM 633 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği I 2 2 4
HEM 634 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği II 2 2 4
HEM 635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik 2+3 4 6
HEM 636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik 1 1 2
HEM 637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar 2 2 4
HEM 638 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3+2 4 7
HEM 639 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3+2 4 7
HEM 640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik 2 2 4
HEM 641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım 2 2 4
HEM 642 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I 0+1 0 2
HEM 643 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II 0+1 0 2
HEM 644 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği I 2+4 4 6
HEM 645 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği II 2+4 4 6
HEM 646 Yenidoğan Hemşireliği I 2+4 4 6
HEM 647 Yenidoğan Hemşireliği II 2+4 4 6
HEM 648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon 2 2 4
HEM 649 İstismar ve İhmalde Güncel Yaklaşımlar 2 2 4
HEM 650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları 2 2 4
HEM 651 Kadına Yönelik Şiddet 2 2 4
HEM 652 İletişim Becerileri 2 2 4
HEM 660 Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar 3 3 5
HEM 661 Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci 2 2 4
HEM 662 Hemşirelik Bakımında Hasta Güvenliği 3 3 5
HEM 663 İleri Hemşirelik Esasları Klinik Uygulaması 1+4 6 7
HEM 664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik 2 2 6
HEM 665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği 2 2 6
HEM 666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 2 6
HEM 667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım 2 2 6
HEM 668 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3 3 6
HEM 669 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları I 2+4 4 6
HEM 670 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0+3 6 5
HEM 671 Çocuk İstismarı ve İhmal 2 2 4
HEM 672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma 2 2 4
HEM 673 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3 3 5
HEM 674 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II 2+4 4 6
HEM 675 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0+3 6 5
HEM 676 Çocuk İstismarı ve İhmal II 2 2 4
HEM 677 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar 2 2 4
HEM 678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2 2 6
HEM 679 Yara ve Yara İyileşmesi 2 2 6
HEM 680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları 4 4 7
HEM 681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım 2 2 6
HEM 682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı 2 2 6
HEM 683 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi 2 2 4
HEM 684 Yönetimde Liderlik 2 2 4
HEM 685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi 2 2 4
HEM 686 İnovasyon Yönetimi 2 2 4
HEM 687 Sağlık Mevzuatı 4 4 5
HEM 688 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2 2 4
HEM 689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar 2 2 3
HEM 690 Hemşirelikte Kalite Standartları Yönetimi 2 2 3
HEM 691 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Davranış 2 2 4
HEM 692 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Uygulaması 4 4 4
HEM 693 Hemşirelikte Klinik Yönetimi 2 2 5
HEM 694 Hemşirelikte Yönetim Kuramları 2 2 4
HEM 695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayne 3 3 6
HEM 696 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 3 6
HEM 697 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 3 6
HEM 698 İç Hastalıkları Hemşireliği III 3+6 5 7
HEM 699 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 2+6 5 6
HEM 700 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 1+6 4 6
HEM 701 Onkoloji Hemşireliği 3 3 5
HEM 702 Geriatri Hemşireliği 2 2 5
HEM 703 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Hemşirelikte Kullanımı 2 2 5
HEM 704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme 3 3 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler