Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10
Adli Amaçlı Moleküler Analizler
(ABL606)
3 3 - 3 - 3 3 3 4 -
Adli Bilimler ve RNA'ya Yaklaşımlar
(ABL607 )
3 3 - 3 - 3 3 3 3 -
Adli Bilimlerde Biyoistatistik Temel Kavramlar ve Analiz
(ABL653)
2 4 5 5 5 4 4 3 5 5
Adli Bilimlerde Genetik Danışmanlık
(ABL649)
3 3 5 3 3 - 4 4 4 4
Adli Bilimlerde Genomik
(ABL648)
4 3 5 4 3 4 3 3 4 4
Adli Bilimlerde Olay Yeri İnceleme
(ABL601)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adli Bilimlerde Prosedür
(ABL618)
1 - 2 - - - - 3 4 5
Adli Bilimlerde Travmatoloji
(ABL617)
5 4 5 4 3 4 5 4 4 4
Adli Moleküler Biyoloji
(ABL603)
3 3 - 3 - 3 4 5 5 3
Adli Moleküler Patoloji
(ABL647)
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
Adli Otopside Güncel Teknolojik Uygulamalar
(ABL616)
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Adli Palinoloji
(ABL646)
3 2 4 3 3 2 3 2 3 3
Adli Psikoloji ve Bilirkişilik
(ABL620)
2 2 3 3 3 3 3 5 5 5
Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar
(ABL625)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adli Tanatoloji
(ABL619)
4 - 2 2 - 1 1 2 2 1
Adli Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri
(ABL636)
3 2 2 2 3 3 2 3 3 4
Adli Tıpta Radyasyon ve Radyoaktivite
(ABL637)
3 2 2 2 3 3 2 3 3 4
Aile İçi Şiddet
(ABL627)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
(ABL633)
- - - - - - - - - -
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşınları
(ABL634)
- - - - - - - - - -
Araştırma Projesi I
(ABL621)
4 5 4 5 3 4 5 5 5 5
Araştırma Projesi II
(ABL623)
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Arkeoloji ve İnsan: Yeni Yaklaşımlar
(ABL641)
3 3 4 5 4 4 4 5 4 4
Bilim Felsefesi
(ABL655)
3 5 4 3 5 4 3 3 3 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(ABL659)
3 5 5 4 5 3 2 4 3 5
Bilimsel Makale ve Proje Hazırlanması ve Sunulması
(ABL613)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çocuk ,Toplum ve Suça Sürüklenme
(ABL629)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar
(ABL628)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DNA Delili ve İstatistik
(ABL605)
3 3 2 - - 3 3 3 3 -
Farmakogenetik ve Farmakogenomik II
(ABL644)
1 1 1 4 3 4 4 4 4 3
Farmakokinetik
(ABL663)
1 1 1 4 3 4 4 4 4 3
Farmakolojinin Temel Prensipleri
(ABL642)
1 1 1 4 3 4 4 4 4 4
İhmal,İstismar ve Çocuk Koruma
(ABL630)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma
(ABL626)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klinik Adli Tıp Uygulamaları
(ABL662)
4 - 5 4 2 4 5 4 4 4
Klinik Farmakoloji I
(ABL638)
4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
Klinik Farmakoloji-II
(ABL639)
4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
Madde Bağımlılığı
(ABL660)
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Madde Kullanımını Önleme ve Farkındalık
(ABL622)
3 2 3 4 3 3 3 5 5 5
Membran Transporterları II
(ABL645)
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4
Narkotik Maddeler ve Yasal Düzenlemeler
(ABL602)
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
Otonomik ilaçlar II
(ABL643)
1 1 1 3 4 4 4 4 4 4
Pestisit Uygulamalarında Çevresel Riskler ve Göstergeleri
(ABL657)
2 2 3 3 3 4 2 4 3 4
Pestisit Uygulamalarında Mesleki Riskler ve Maruziyet
(ABL658)
1 2 2 3 3 4 3 4 4 4
Psikopatalojide Güncel Yaklaşımlar
(ABL624)
2 2 3 3 5 4 5 5 5 5
Seminer
(ABL725)
3 - - - - 3 3 3 3 3
Sporda Ergonejik Yardım ve Doping
(ABL640)
4 3 5 3 4 4 4 4 3 4
Suç ve Çocukluk Çağı Psikopatolojileri
(ABL631)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Suç ve Yetişkin Psikopatolojileri
(ABL632)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(ABL740)
3 5 5 5 4 3 3 3 3 3
Uzmanlık Alan Dersi
(ABL720)
- - - 5 5 5 3 5 - 5
Vücut Sıvılarının Tanımlanmasına Dayalı Yaklaşımlar
(ABL661)
3 3 2 3 3 - 3 4 4 -
İlişkili ders sayısı / 52 49 45 45 47 43 47 49 50 49 46
İlişki ağırlığı 163156169188171185192206203197
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir