DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DBKT   305 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili konuları listeler, tez konusuyla ilgili karar verir.
2) Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme
3) Literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilme, veri toplama aracını geliştirebilme
4) Araştırma verilerini toplayabilme, verileri analiz edebilme
5) Araştırmayı raporlaştırabilme ve araştırmayı savunabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)