DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böceklerin Mücadelesinde Kullanılan Yöntemler öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
2 Böceklerle Biyolojik Mücadeleye Genel Bakış öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
3 Biyolojik Mücadelenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
4 Türkiyede Biyolojik Mücadele Uygulamaları öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
5 Entomopatojenlerin Genel Özellikleri öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
6 Entomopatojen virüslerin genel özellikleri ve sistematiği öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
7 Entomopatojen virüslerin kültürlerin oluşturulması öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması
9 Entomopatojen Bakterilerin genel özellikleri ve sistematiği öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
10 Entomopatojen bakterilerin izolasyonu öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
11 Entomopatojen Fungusların genel özellikleri ve sistematiği öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
12 Entomopatojen Fungusların enfeksiyon mekanizmaları öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
13 Entomopatojen Fungusların izolasyonu öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
14 Entomopatojenlerin Biyoteknolojik Uygulamaları öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
15 Ticarileşmiş Entomopatojen Preparatları öğrenciler sunu hazırlayarak hep birlikte tartışılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar