DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek Populasyon Ekolojisi BK   038 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Rifat ULUSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Burada ilk önce Birey Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi ve Sinekoloji kavramları ve bunların çalışma alanları kısaca açıklanmaktadır. Bundan sonra bireylerin yayılış alanlarındaki dağılışları, populasyon yoğunluğu, populasyon gelişmesi ve populasyon strüktürü gibi böcek popülasyonlarının özellikleri ele alınmaktadır. Son olarak da doğal popülasyonların gösterdiği varyasyonlar ve nedenleri üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriği
Böcek popülasyonlarının yapısı, dağılışı, çevre ile olan ilişkileri (canlı ve cansız çevre) ve zararlıların zarar yapabilme olasılıkları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böcek ekolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Popülasyon ekolojisi hakkında temel kavramları bilir.
3) Böcek popülasyonları Epidemiyoloji arasındaki ilişkileri bilir.
4) Popülasyon ile ekonomik zarar eşiği- ekonomik zarar düzeyi ilişkilerini bilir.
5) Zararlı türlerin zarar yapabilme olasılıklarını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)