DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatolojide Moleküler Uygulamalar BK   529 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalıklara neden olan patojenlerle mücadele etmek amacıyla etmenlerin tanılanmalıdır. Moleküler yöntemlerin diğer tanılama yöntemlerden daha hassas olması nedeniyle etmenin doğru bir şekilde ortaya konulması ve karakterizasyonu için moleküler yöntemlerin uygulamalar öğretilir
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalıklara neden olan patojenlerin moleküler yöntemler ile tanılanması, moleküler yöntemlerin uygulanması laboratuvarda uygulamalı olarak yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilim, genel ziraat mühendisliği ve laboratuvar disiplini hakkında bilgi sahibi olur
2) Bitki patojenlerinin tanılanmasının amacı hakkında bilgi sahibi olur
3) Patojenlerin tanılanması için takip edilen yollar hakkında bilgi sahibi olur
4) Moleküler uygulamaların diğer yöntemlerden daha hassas olduğu konusunda bilgi sahibi olur
5) Moleküler uygulamaların patojenlerin genetik özelliklerine dayalı bir teknik olduğu hakkında bilgi sahibi olur
6) Çift iplikli RNA analizi ve amacı konusunda bilgi sahibi olur.
7) Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve amacı hakkında bilgi sahibi olur
8) Polimeraz Zincir Reaksiyonunda kullanılan kimyasalların özellikleri ve amaçları hakkında bilgi sahibi olur
9) Polimeraz Zincir Reaksiyonunun yapılışı ve uygulamasını öğrenir
10) Moleküler testlerin sonucunda elde edilen ürünlerin görüntülenmesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olur
11) Elde edilen genetik materyallerin DNA dizilerinin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olur
12) Patojenlerin diğer izolatlarla olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur
13) Gen bankalarının oluşturulması hakkında bilgi sahibi olur
14) Moleküler uygulamalar için gerekli teknolojik araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur
15) Faklı patojenlere hangi testlerin uygulanması gerektiği konusu hakkında tecrübe sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hastalıklarının tanılanmasının amacı Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
2 Moleküler uygulamaların diğer yöntemlerden farkları ve hassasiyeti Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
3 Moleküler testlerde kullanılan kimyasalların özellikleri, kullanım şekilleri ve kullanım amaçları Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
4 Bulaşık bitkilerden patojenin nükleik asitlerinin izolasyonu Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Patojenleri tanılamada kullanılan primer dizaynları Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), kullanım alanları Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
7 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve uygulanması Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı - Sözlü Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ürünlerinin görüntülenmesi Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ürünlerinin yorumlanması Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
11 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ürünlerinin DNA dizilerinin çıkartılması Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
12 DNA dizilerinden filogenetik ağaçların oluşturulması ve akrabalık analizleri Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Klonlama Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Çift iplikli RNA analiz yöntemi Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Elektroforez yöntemleri Ders notları ve yardımcı ders kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı - Sözlü Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar