DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizması BK   048 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin patojenlerle ekolojik, fizyolojik ve genetik açıdan nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlamaya çalışmak ve dayanıklı bitki geliştirme yöntemlerini incelemek
Dersin İçeriği
Bitkilerin patojenlerle ilişkilerinin ekolojik, fizyolojik ve genetiksel olarak incelenmesini içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konukçu bitkilerin yokluğunda patojenlerin çok yıllık bitkilerde ve tohumlarda canlı kalma stratejilerini öğrenir
2) Konukçu bitkilerin yokluğunda patojenlerin vektörlerde canlı kalma stratejilerini öğrenir
3) Konukçu bitkilerin yokluğunda patojenlerin bitki artıklarında canlı kalma stratejilerini öğrenir
4) Patojenlerin toprakta canlı kalma stratejilerini öğrenir
5) Patojenlerin epifit olarak canlı kalma stratejilerini öğrenir
6) Patojenlerin toprakta ve toprağın üzerindeki bitkileri bulma stratejilerini öğrenir
7) Patojenlerin enzimlerle, toksinlerle, büyüme regülatörleri ve polisakkaritlerle bitkilerde nasıl infeksiyon kurduklarını öğrenir
8) Bitkilerin patojenlere karşı kendilerini savunma mekanizmalarını öğrenirler. Bu amaçla bitkilerde aktif ve pasif savunma mekanizmalarını öğrenirler
9) Bitkilerde teşvik edilmiş dayanıklılık mekanizmasını öğrenirler
10) Bitki ve patojenler arasındaki genetik interaksiyonlardan gene karşı gen teorisini öğrenir
11) Hastalık etmenlerine dayanıklı bitki geliştirmek için bitki ve patojenler arasındaki genetik varyasyonu öğrenir
12) Hastalık etmenlerine dayanıklı bitki geliştirmek için ırka spesifik olmayan genel dayanıklılığı öğrenir
13) Hastalık etmenlerine dayanıklı bitki geliştirmek için biyoteknoloji ve genetik mühendisliği tekniğini öğrenir
14) Patojenlere dayanıklılığın optimizasyonunu öğrenir
15) Patojenler karşı dayanıklılıkta kullanılan yöntemlerle elde edilen ticari ürünler hakkında bilgi edinir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konukçu bitkilerin yokluğunda patojenler nasıl canlı kalır. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
2 Patojenler bitkileri nasıl bulurlar Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
3 Patojenler bitkilere nasıl giriş yapar Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
4 Patojenler bitkilerde nasıl infeksiyon oluştururlar Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
5 Bitkiler patojenlere karşı nasıl savunma mekanizması geliştirirler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
6 Bitki ve patojenler arasındaki genetik ilişkiler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
7 Gene karşı gen teorisi Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
8 Ara Sınav Study the textbook and presentations for written exam.
9 Patojenler karşı dayanıklı bitkiler geliştirmede klasik yöntemler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
10 Patojenler karşı dayanıklı bitkiler geliştirmede Biyoteknolojik yöntemler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
11 Patojenlerde Dayanıklılık (R) Genleri Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
12 Bitkilerde patojenler karşı avirulent genler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
13 Hastalığa dayanıklılıkta genetik mühendisliğinin kullanımı Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
14 Böceklere dayanıklılıkta genetik mühendisliği uygulamaları Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
15 Herbisitlere dayanıklılıkta genetik mühendisliği uygulamaları Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınavı ders notlarından ve sunulardan çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar