DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar BK   039 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Davut Soner AKGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler funguslar kullanarak yapılan biyolojik mücadelenin ana hususlarını öğrenirler
Dersin İçeriği
Biyolojik mücadelede kullanılan fungusların tanıtımı, uygulama prensipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fungal taksonomi hakkında genel bilgi sahibi olurlar
2) Biyolojik mücadlenin önemini kavrarlar
3) Funguslarda çevreye uyumun önemini kavrarlar
4) Biyolojik mücadele ile klasik mücadelenin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini öğrenirler
5) Fungusların böcekleri nasıl öldürdüğünü öğrenirler
6) Fungusların biyolojik mücadelede ticari kullanımı hakkında bilgi edinirler
7) Toprak ve kök çevresinde çalışan mikrobiyal ürünleri tanırlar
8) Pazarda bulunan biyolojik mücadele ürünlerini tanırlar
9) Entomopatojenlerin tarım ilaçlarıyla uyum durumlarını öğrenirler
10) Yabancı otların mücadelesinde fungusların kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar
11) Biyolojik mücadele ürünlerinin depolanması hakkında bilgi edinirler
12) Nematodların mücadelesinde fungusların kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar
13) Biyolojik mücadele ürünlerinin biyopreparat haline getirilmesindeki bazı konuları öğrenirler
14) Biyopreparatların salımı ve takibi hakkında bilgi edinirler
15) Mikopestisitler hakkında bilgi edinirler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fungal biyolojik mücadele etmenlerine giriş, problemler, ilerlemeler ve potansiyel durumlar Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
2 Bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde fungusların ticari kullanımı; güncel durum ve beklentiler Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
3 Böceklerle savaşımda Hyphomycetous funguslarının kullanımı Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
4 Entomophthorales fungularının biyolojisi, ekolojisi ve böceklerle savaşımdaki potansiyeli Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
5 Kök ur nematodlarının biyolojik mücadelesinde Verticillium chlamydosporum'un kullanımı Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
6 Yabancıotların biyolojik mücadelesinde funguslar Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
7 Biyolojik mücadele funguslarının akıbetinin takibi Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sözlü mülakat Sözlü Sınav
9 Böcekler ve yabancıotlardaki fungal patojenlerde strain geliştirilmesi üzerine beklentiler Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
10 Biyolojik mücadele funguslarının ekolojik performansını arttırmada fizyolojik yaklaşımlar Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
11 Fungal biyokontrol etmenlerinin üretimi, stabilizasyonu ve formülasyonu Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
12 Mikopestisit formülasyonlarında sprey uygulamaları Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
13 Fungal biyokontrol etmenlerinde toksik metabolitler Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
14 Fungal biyokontrol etmenlerinde güvenliğe dair konular Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
15 Fungal biyokontrole çevrenin etkileri Powerpoint sunusu Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü mülakat Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar