DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıyısal ve Denizsel Ekosistemler BY   026 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ziraat uzmanları, koruma görevlileri, botanikçiler gibi uzmanlık alanlarını ve bilgilerini genişletmek isteyenlerin doğa koruma ve yönetme bilgilerini sahip olma
Dersin İçeriği
Doğal kaynakların önemi, iklimsel değişimlerin etkileri, biyoçeşitlilik ve türlerin kaybolması. Biyoçeşitliliğin önemi. Dünya mirası, Biosfer rezervleri, Botanik bahçeleri, Özel koruma alanları ve ulusal parkların biyo-çeşitliliğin korunmasındaki rolü ve anlamı. Doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bazı önemli uluslar arası anlaşmaların kapsamları ve nitelikleri hakkında bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kıyısal ve Denizsel ekosistemler neler olduğunu kavrama
2) Ekoloji bilimi içerisinde kıyısal ve denizsel ekosistemlerin yerini kavrama
3) Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin oluşum süreçlerini kavramak
4) Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin diğer ekosistemlerden farklarını ayırt edebilme
5) Kıyısal ve denizel ekosistemlerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik konusunda yorum yapabilmek
6) Kıyısal ve denizel ekosistemlerin karşı karşıya olduğu problemleri kavramak
7) Ekosistem koruma çalışmalarında kıyısal ve denizel ekosistemlere yaklaşım farklılığını analiz edebilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)