DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomik Botanik BY   013 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ekenomik değeri olan bitki türlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bitkilerin vejetatif ve generatif yapıları, etken maddeleri, geleneksel yararlanma yöntemleri; çiçekli bitkilerde varyasyon ve seleksiyon; bitkilerin isimlendirilmesi ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılması. Ekonomik değer taşıyan bitkilerin Vavilov'a göre dünyadaki gen merkezleri ve doğal bölgeleri, üretildikleri başlıca ülkeler ve global üretim miktarları. Ilıman ve sıcak bölge meyve bitkileri, tahıllar, baklagiller; yaprak, kök ve gövdelerinden çeşitli şekillerde faydalanılan bitkiler; bitkilerin gelecekte kullanımları ve korunması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik bitkilerin özelliklerini ve orijinlerini kavrar.
2) Ekonomik bitkilerin kullanılış biçimlerini açıklar.
3) Ekonomik bitkilerin yetiştirildiği ülkeleri açıklar.
4) Ekonomik bitkilerin global üretim miktarlarını açıklar.
5) Ekonomik bitkilerden geleneksel yararlanma yöntemlerini kavrar.
6) Tohumlu bitkilerde görülen varyasyon ve seleksiyon kavramlarını açıklar.
7) Ekonomik bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılmasını kavrar.
8) Ekonomik bitkilerin Vavilov'a göre dünyadaki gen merkezleri ve doğal bölgelerini açıklar.
9) Bitkilerin gelecekteki kullanım çeşitliliğini ve önemini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerin vejetatif ve generatif yapıları. Okuma Anlatım
2 Bitkişerin etken maddeleri. Okuma Anlatım
3 Bitkilerden geleneksel yararlanma yöntemleri. Okuma Anlatım
4 Çiçekli bitkilerde varyasyon ve seleksiyon. Okuma Anlatım
5 Bitkilerin isimlendirilmesi. Okuma Anlatım
6 Bitkilerin akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Okuma Anlatım
7 Vavilov'a göre ekonomik değer taşıyan bitkilerin dünyadaki gen merkezleri ve doğal bölgeleri. Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev
9 Bitkilerin üretildikleri başlıca ülkeler ve global üretim miktarları. Okuma Anlatım
10 Ilıman ve sıcak bölge meyve bitkileri. Okuma Anlatım
11 Tahıllar. Okuma Anlatım
12 Baklagiller. Okuma Anlatım
13 Yaprak, kök ve gövdelerinden çeşitli şekillerde faydalanılan bitkiler. Okuma Anlatım
14 Bitkilerin gelecekte kullanımları. Okuma Anlatım
15 Bitkilerin korunması. Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar