DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomik Botanik BY   013 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ekenomik değeri olan bitki türlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bitkilerin vejetatif ve generatif yapıları, etken maddeleri, geleneksel yararlanma yöntemleri; çiçekli bitkilerde varyasyon ve seleksiyon; bitkilerin isimlendirilmesi ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılması. Ekonomik değer taşıyan bitkilerin Vavilov'a göre dünyadaki gen merkezleri ve doğal bölgeleri, üretildikleri başlıca ülkeler ve global üretim miktarları. Ilıman ve sıcak bölge meyve bitkileri, tahıllar, baklagiller; yaprak, kök ve gövdelerinden çeşitli şekillerde faydalanılan bitkiler; bitkilerin gelecekte kullanımları ve korunması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik bitkilerin özelliklerini ve orijinlerini kavrar.
2) Ekonomik bitkilerin kullanılış biçimlerini açıklar.
3) Ekonomik bitkilerin yetiştirildiği ülkeleri açıklar.
4) Ekonomik bitkilerin global üretim miktarlarını açıklar.
5) Ekonomik bitkilerden geleneksel yararlanma yöntemlerini kavrar.
6) Tohumlu bitkilerde görülen varyasyon ve seleksiyon kavramlarını açıklar.
7) Ekonomik bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılmasını kavrar.
8) Ekonomik bitkilerin Vavilov'a göre dünyadaki gen merkezleri ve doğal bölgelerini açıklar.
9) Bitkilerin gelecekteki kullanım çeşitliliğini ve önemini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)