DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel Risk Değerlendirilmesinde Biyomarkırlar BY   760 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ferit KARĞIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toksik maddelerin etkilerini biyomarkırlar kullanılarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çevresel veya ekolojik risklerin etkilerini biyomarkırlar ile incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyomarkırlar hakkında bilgileri kavrar
2) Biyomarkır testleri öğrenir
3) Biyomarkırları kullanarak akuatik kirliliği izleyebilir
4) Biyotransformasyon enzimlerini kavrar
5) Oksidatif stres parametrelerini kavrar
6) Stres proteinlerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevresel veya ekolojik risk değerlendirmesi Ders kitapları çalışması Anlatım
2 Su kirliliğinin izlenmesi Ders kitapları çalışması Anlatım
3 Biyoakümülasyon markırları Ders kitapları çalışması Anlatım
4 Biyotransformasyon enzimleri Ders kitapları çalışması Anlatım
5 Oksidatif stres parametreleri Ders kitapları çalışması Anlatım
6 Stres proteinleri Ders kitapları çalışması Anlatım
7 Hematolojik parametreler Ders kitapları çalışması Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
9 Genotoksik parametreler Ders kitapları çalışması Anlatım
10 Fizyolojik ve morfolojik parametreler Ders kitapları çalışması Anlatım
11 Faz 1 Enzimleri Ders kitapları çalışması Anlatım
12 Faz 2 enzim ve kofaktörleri Ders kitapları çalışması Anlatım
13 Enzimatik olmayan antioksidanlar Ders kitapları çalışması Anlatım
14 Oksidatif hasarın biyokimyasal indeksleri Ders kitapları çalışması Anlatım
15 Biyotrasformasyon ürünleri Ders kitapları çalışması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar