DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Kaynakların Korunması BY   017 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ziraat uzmanları, koruma görevlileri, botanikçiler gibi uzmanlık alanlarını ve bilgilerini genişletmek isteyenlerin doğa koruma ve yönetme bilgilerini sahip olma
Dersin İçeriği
Doğal kaynakların önemi, iklimsel değişimlerin etkileri, biyoçeşitlilik ve türlerin kaybolması. Biyoçeşitliliğin önemi. Dünya mirası, Biosfer rezervleri, Botanik bahçeleri, Özel koruma alanları ve ulusal parkların biyo-çeşitliliğin korunmasındaki rolü ve anlamı. Doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bazı önemli uluslar arası anlaşmaların kapsamları ve nitelikleri hakkında bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal çevremizin problemleri ve korunması konusunda bilgi sahibi olmak
2) Doğal kaynakların korunması konusunda proje hazırlayıp uygulayabilme
3) Doğal kaynakların korunmasında geçerli olan ulusal ve uluslararası sözleşmeler hakkında yeterli bilgiyi kavramak
4) Önemli doğal kaynakların neler olduğunu kavrama
5) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak uygulamaları kavramak
6) Ekolojik faktörlerin doğal kaynaklar üzerine olan etkilerini analiz edebilme
7) Doğa koruma çalışmalarında aktif olarak göreve yapabilecek derecede bilgi sahibi olma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynaklar nelerdir. Sınıflandırılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Doğal kaynakların insanlığın geleceği bakımından değerlendirilmesi digital okuma kaynakları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Biyolojik açıdan doğal kaynaklar nelerdir. okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Cansız doğal kaynaklar ve çeşitleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Biyoçeşitlilik ve önemi okuma
7 Biyoçeşitlilik ve doğal kaynak olarak planlanması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav tekrar okuma Yazılı Sınav
9 Doğal kaynaklar üzerinde insan etkileri nelerdir okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Doğal kaynakların korunmasında ulusal koruma önlemleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Doğal kaynakların korunmasında uluslararası sözleşmeler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Doğa koruma çalışmaları ile doğal kaynakların kullanım dengesi nasıl sağlanır konu ile ilgili sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Önemli ulusal doğal kaynakları koruma çalışmaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Önemli uluslararası doğa koruma sözleşmelerinin içerikleri ve konuları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Doğal kaynakların korunması ve sürüdürülebilir kullanımı ile ilgili bazı uygulamalar okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar