DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Transgenik Bitkilerde ve Üretim Materyallerinde Genetiği Değişitirilmiş Organizmaların Analizi BT   553 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada genetiği değiştirilmiş bitki üretim teknikleri ve içerikleri hakkında bilgi vermek. Bu tip bitkilerin ve üretim materyallerinin analizini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Trangenik bitki üretim metotları detaylı olarak anlatılacaktır. Ticari transgenik ürünlerin özelliklerinden bahsedilecek ve analiz yöntemleri detaylı olarak anlatılacak ve uygulamalı olarak gösterilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında genel bilgi edinir
2) Gen transferi tekniklerini öğrenir
3) Transgenik bitkilerin tarımda kullanımı hakkında bilgi edinir
4) Transgenik bitkilerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkileri konusunda fikir oluşturur
5) Transgenik bitkilerin farklı yöntemlerle analizlerinin yapılabileceğini öğrenir
6) Transgenik bitkilerin analizinde polimeraz zincir reaksyonu ile transgenlerin çoğaltılacapını öğrenir
7) Transgenik bitkilerin analizinde serolojik yöntemlerden Western blot ile transgenin proteinini saptamayı öğrenir
8) Transgenik bitki elde etmede hedef genlerin nasıl klonlandığını öğrenir
9) Transgenik bitki üretmede marker genlerin hangi biyotik organizmadan elde edildiği vektör üzerinde nerelerde bulunduğu hakkında bilgi edinir
10) Transgenik bitki üretiminde promotör ve terminatör genlerin fonksiyonlarını ve bunların GDO analizinde nasıl kullanılacağını öğrenir
11) Türk standartları enstitüsünde GDO analizinde hangi yöntemleri ve genleri kulladığını öğrenir
12) Dünyada GDO analizinde kullanılan genler ve analizler hakkında bilgi edinir
13) GDO analizinde hangi yöntemlerin daha hassas, daha pratik veya pahalı olduğunu öğrenir
14) GDO analiz laboratuvarlarında hangi yöntemlerin pratikte kullanıldığını öğrenir
15) GDO analiz raporlarını okumayı öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gen transferinde kullanılan teknikler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Gösteri
2 Agrobacterium aracılığı ile gen transferinin temel prensipleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Direkt gen transferinde kullanılan metotlar Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Gen transferinde kullanılan plazmid vektörlerin Özellikleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Gösteri
5 Hedef gen kasetlerinin klonlanmasında kullanılan marker genler Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Marker genlerin özellikleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 Genetiği değiştirilmiş bitkilerin analizinde kullanılan yöntemlere giriş Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Yıl Sonu sınavı
9 Promotör genler ve analizleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
Ödev
10 Terminatör genler ve analizleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
11 Southern, Northern ve Western blotlama tekniği Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Gösteri
Ödev
12 Türk standartları Enstitüsünün kullandığı GDO analiz genleri Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu
13 Ödev sunumu ve performans değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Makalelerden transgenik bitki analizlerinden örneklerle anlatım Önerilen Kaynaklar ve Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Ödev sunumu ve performans değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar Tartışma
Gösteri
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yıl Sonu sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar