DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Transgenik Bitkilerde ve Üretim Materyallerinde Genetiği Değişitirilmiş Organizmaların Analizi BT   553 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada genetiği değiştirilmiş bitki üretim teknikleri ve içerikleri hakkında bilgi vermek. Bu tip bitkilerin ve üretim materyallerinin analizini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Trangenik bitki üretim metotları detaylı olarak anlatılacaktır. Ticari transgenik ürünlerin özelliklerinden bahsedilecek ve analiz yöntemleri detaylı olarak anlatılacak ve uygulamalı olarak gösterilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında genel bilgi edinir
2) Gen transferi tekniklerini öğrenir
3) Transgenik bitkilerin tarımda kullanımı hakkında bilgi edinir
4) Transgenik bitkilerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkileri konusunda fikir oluşturur
5) Transgenik bitkilerin farklı yöntemlerle analizlerinin yapılabileceğini öğrenir
6) Transgenik bitkilerin analizinde polimeraz zincir reaksyonu ile transgenlerin çoğaltılacapını öğrenir
7) Transgenik bitkilerin analizinde serolojik yöntemlerden Western blot ile transgenin proteinini saptamayı öğrenir
8) Transgenik bitki elde etmede hedef genlerin nasıl klonlandığını öğrenir
9) Transgenik bitki üretmede marker genlerin hangi biyotik organizmadan elde edildiği vektör üzerinde nerelerde bulunduğu hakkında bilgi edinir
10) Transgenik bitki üretiminde promotör ve terminatör genlerin fonksiyonlarını ve bunların GDO analizinde nasıl kullanılacağını öğrenir
11) Türk standartları enstitüsünde GDO analizinde hangi yöntemleri ve genleri kulladığını öğrenir
12) Dünyada GDO analizinde kullanılan genler ve analizler hakkında bilgi edinir
13) GDO analizinde hangi yöntemlerin daha hassas, daha pratik veya pahalı olduğunu öğrenir
14) GDO analiz laboratuvarlarında hangi yöntemlerin pratikte kullanıldığını öğrenir
15) GDO analiz raporlarını okumayı öğrenir