DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DBTT   304 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
Dersin İçeriği
Alanı ile ilgili verileri toplanmak, yorumlanmak, uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) alaninda ileri duzeyde kuramsal ve uygulamali bilgiye sahip olur
2) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
4) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
5) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
6) alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur
7) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
8) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin incelenmesi İlgili konunun çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin incelenmesi İlgili konunun çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerden sonuç çıkarılması İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
5 tez konusunun belirlenmesi İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
6 tez konusuyla ilgili yeniliklerin incelenmesi İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
7 tez plannın yapılması İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ödev
Proje / Tasarım
9 tez plannın yapılması İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Deney düzeneğinin oluşturulması İlgili konunun çalışılması Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
11 Deneysel çalışma yapılması İlgili konunun çalışılması Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
12 Bulguların eldesi İlgili konunun çalışılması Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
13 sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler İlgili konunun çalışılması Tartışma
Beyin Fırtınası
14 tezin yazımı İlgili konunun çalışılması Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Tezin jüri önünde savunulması İlgili konunun çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar