DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DBT   208 8 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uzman olmanın gerektirdiği bilgi birikimini sağlamak, araştırma teknikleri ve sonuçlarının bilimsel tekniklere ugun olarak sunma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) alaninda ileri duzeyde kuramsal ve uygulamali bilgiye sahip olur
2) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
4) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
5) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
6) alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur
7) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
8) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Alanı ile ilgili tarama yapar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Alanı ile ilgili tarama yapar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Alanı ile ilgili tarama yapar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Alanı ile ilgili konularda derleme yapma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Alanı ile ilgili konularda derleme yapma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Alanı ile ilgili konuların güncelliğini araştırma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Alanı ile ilgili konular hakkında plan yapma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Alanı ile ilgili konular hakkında plan yapma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Alanının önceliklerini tartışma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 araştırma planı oluşturma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 araştırma planı oluşturma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 araştırma planını tartışma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar