DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknolojide Matematiksel Modellemeler BT   563 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
matematiksel modellemelerin biyoteknolojide kullanılması
Dersin İçeriği
biyoteknoloji çalımlarda kulanılan matematiksel modellemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) biyoteknoloji sistemlerin modellenmesini örenir
2) matematiğin biyolojide kullanılmasını öğrenir
3) deneysel verileri analiz etmeyi öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 biyoteknolojiye giriş ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 biyolojik sistemler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 matematiksel modellemeler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 matematiksel denklemler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 matematiksel denklem çözümleri ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 matematiksel denklemlerin biyolojik sistemlere uyarlanması ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 birinci derece denklemler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 ikinci derece denklemler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 yalancı denklemler ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 enzim kinetiği ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 enzimatik reaksiyonların modellemesi ders kitabı okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 deneysel verileri toplanması deney yapma Anlatım
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 deneysel verileri işlenmesi deney yapma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 deneysel verilerin analizi ve sonuçları veri toplama Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar