DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Biyoteknolojisi BT   546 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikoriza mantarlarının izle edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Mikoriza mantarlarının ekolojisi gelişim koşulları yanında toprak ortamından değişik tekniklerle izole edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması ve çoğaltılarak yeniden tarımdan kullanımı konuları işlenecektir. Bitki kök dokularında veziküller ve arbuscules varlığın tanımlanması yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak materyalinin biyoteknoloji yönünden tanımlanması kavranır
2) Biyoteknolojinin tarım topraklarının iyileştirilmesindeki önemi kavranır
3) Toprak ve çevreye zarar veren unsurların biyoteknolojik yöntemler ile iyileştirmesi yoları kavratılır
4) Toprak biyoteknolojisnin nasıl uygulanabilirliğinin kazandırılması ve ekonomik açıdan oluşabilecek kazancın ortaya konulması
5) Biyoteknolojinin kullanımının laboratuvar koşullarında ve arazide nasıl uygulanabileceği öğrenilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyal saprofitler ve toprak biyolojisi ilişkisi, Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Spermosfer ve rizosfer nedir, toprak biyoteknolojisndeki yeri nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bitki köklerinin mikroorganizmalarca enfeksiyonunun bitki için önemi nedir, Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Mikroorganizmalarca oluşturulan gelişim regülatörleri ve fitotoksinler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Toprak biyoteknolojisinin toprağa uygulama etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tarım sistemlerinde mikroorganizmalar uygulamalar ve yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Biyoçar bir toprak biyoteknoloji uygulaması mıdır Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav sınav ve ödev
9 Biyodegradasyon ve biyoteknolojik uygulamalar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Biyolojik iyileştirmenin tanımı ve esasları ile toprak biyoteknolojis Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Toprakta ağır metal kirliliğinin biyotekolojik olarak iyileştirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Toprakta pestisit kirliliğinin biyotekolojik olarak iyileştirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Toprakta hidrokarbon kirliliğinin biyotekolojik olarak iyileştirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Toprakta nükleer atık kirliliğinin biyotekolojik olarak iyileştirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Petrol kirliliğinin yaratığı alanların toprak biyotekolojik yöntemleri ile iyileştirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar