DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolit Analizleri BT   544 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nesibe Ebru KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması, biyosentezi, önemi, fonksiyonları ve uygulamaları hakkında bilgi kazanımı sağlanır.
Dersin İçeriği
Bitkilerde sekonder metabolitlerin tanımı sınıflandırılması ve biyosentezi konuları hakkında bilgi sahibi olunur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin tanımı hakkında bilgi sahibi olunur.
2) Bitkilerde primer metabolitlerin ve sekonder metabolitlerin sınıflandırılması hakında bilgi sahibi olur.
3) Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin analiz yöntemleri hakıkında bilgi sahibi olunur.
4) Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin analiz yöntemleri hakıkında bilgi sahibi olunur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin tanımı Konu ile ilgili ders notları
2 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sınıflandırılması Konu ile ilgili ders notları
3 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin tanımı Konu ile ilgili ders notları
4 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sınıflandırlması Konu ile ilgili ders notları
5 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin işlevleri Konu ile ilgili ders notları
6 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin işlevleri Konu ile ilgili ders notları
7 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sentezi Konu ile ilgili ders notları
8 Ara Sınav
9 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sentezi Konu ile ilgili ders notları
10 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sentezi Konu ile ilgili ders notları
11 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sentezi Konu ile ilgili ders notları
12 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin sentezi Konu ile ilgili ders notları
13 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin bitki savunmasındaki rolleri Konu ile ilgili ders notları
14 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin bitki savunmasındaki rolleri Konu ile ilgili ders notları
15 Bitkilerde primer ve sekonder metabolitlerin bitki savunmasındaki rolleri Konu ile ilgili ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar