DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prediktif (Belirleyici) Mikrobiyoloji BT   543 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizma gelişimi ile gıda ortamında mikroorganizma gelişimini etkileyen temel faktörler arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, bu ilişkiyi matematiksel olarak ifade edip, kümülatif bir bilgi birikimine dönüştürmek
Dersin İçeriği
Prediktif mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi, kullanım alanları, prediktif mikrobiyoloji ve HACCP, prediktif mikrobiyoloji ve kantitatif risk değerlendirmesi, prediktif mikrobiyolojide dikkat edilmesi gereken kurallar, prediktif mikrobiyolojide modellemeler, gıdalardaki mikrobiyel özelliklerin tahmini için geliştirilen ve yapılan biyolojik ve matematiksel araştırmalar, bilgisayar programları ve prediktif mikrobiyolojide karşılaşılan bazı sorunlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ders içeriği hakkında genel bilgiler hakkında bilgi sahibi olur
2) Prediktif mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi, kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur
3) prediktif mikrobiyoloji ve HACCP hakkında bilgi sahibi olur
4) prediktif mikrobiyoloji ve kantitatif risk değerlendirmesini öğrenir
5) prediktif mikrobiyolojide dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir
6) prediktif mikrobiyolojide modellemeleri öğrenir
7) prediktif mikrobiyolojide modellemeleri öğrenir
8)
9) gıdalardaki mikrobiyel özelliklerin tahmini için geliştirilen modelleri öğrenir
10) Konu ile ilgili yapılan biyolojik ve matematiksel araştırmalar hakkında bigi sahibi olur
11) bilgisayar programlarını öğrenir
12) bilgisayar programlarını öğrenir
13) bilgisayar programlarını öğrenir
14) Örnek modellemeyi öğrenir
15) Örnek modellemeyi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ders içeriği hakkında genel bilgiler kaynak tarama Anlatım
2 Prediktif mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi, kullanım alanları kaynak tarama Anlatım
3 prediktif mikrobiyoloji ve HACCP kaynak tarama Anlatım
Gösteri
4 prediktif mikrobiyoloji ve kantitatif risk değerlendirmesi kaynak tarama Anlatım
Gösteri
5 prediktif mikrobiyolojide dikkat edilmesi gereken kurallar kaynak tarama Anlatım
Gösteri
6 prediktif mikrobiyolojide modellemeler kaynak tarama Anlatım
Gösteri
7 prediktif mikrobiyolojide modellemeler kaynak tarama Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 gıdalardaki mikrobiyel özelliklerin tahmini için geliştirilen modeller kaynak tarama Anlatım
Gösteri
10 Konu ile ilgili yapılan biyolojik ve matematiksel araştırmalar kaynak tarama Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
11 bilgisayar programları kaynak tarama Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
12 bilgisayar programları kaynak tarama Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
13 bilgisayar programları kaynak tarama Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
14 Örnek modelleme kaynak tarama Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Örnek modelleme kaynak tarama Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar