DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoreaktörler ve Bitki Doku Kültürlerinde Kullanımı BT   537 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadet BÜYÜKALACA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoreaktörleri tanımak ve bitki biyoteknolojisinde kullanım amaçlarını ve yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bitki doku kültüründe kullanılan biyoreaktör tipleri, çalışma ve kontrol prensipleri, meristem, kallus, somatik embriyogenesis ve ikincil ürün üretiminde biyoreaktörlerden faydalanma konularında gelişmelerin açıklanması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoreaktörler hakkında kavramsal ve kuramsal bilgiler edinilir.
2) Bitki doku kültüründe kullanılan biyoreaktörlerin çalışma prensibini öğrenilerek, teknik ve kültürel uygulamaları yapma becerisini kazanılır.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5) Amaca uygun biyoreaktör tipini tespit ederek mevcut sorunları çözme konusunda yöntemler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoreaktörlerin tanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Biyoreaktörlerin işleyişi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Biyoreaktörlerde kültür koşulları: hücre morfolojisi,havalandırma ve karıştırma Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Biyoreaktörlerde kültür koşulları: kırılma hassasiyeti, sıcaklık ve ph Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
5 Bitki doku kültürlerinde kullanılan biyoreaktör tipleri ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
6 Bitki doku kültürlerinde kullanılan biyoreaktör tipleri ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Biyoreaktör dizaynı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Biyoraktörde kontrol sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kallus kültürü Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İn vitro çoğaltmada biyoreaktörlerin kullanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Somatik embriyogenesiste biyoreaktörlerden yararlanma Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitki hücre kültürlerinde ikincil ürün üretiminde biyoreaktörlerden yararlanma Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
14 Bitki organ kültürlerinde ikincil ürün üretiminde biyoreaktörlerden yararlanma Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
15 Biyoreaktörde sürgün ve saçak kök üretimi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar