DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknolojide Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri BT   535 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders iststistik analizlerden çok değişkenli istatistik analizlerin kullanım yerlerini ve paket programlarda analizlerin yapılmasını, yorumlanmasını amaçlar..
Dersin İçeriği
Çok Değişkenli istatistik analiz yöntemlerini kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojiden elde edilen verilere hangi istatistik analiz yöntemlerini uygulayacağını bilir.
2) Sentez ve analiz yapmasını öğrenir.
3) Paket programların kullanımını öğrenir.
4) Çok değişkenli istatistik yöntemleri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çok Değişkenli şans değişkenleri Ders Kitabından çalışma
2 Normal dağılış Ders Kitabından çalışma
3 Şartlı ve marjinal dağılışlar Ders Kitabından çalışma
4 Çok Değişkenli varyans kovaryans matrisi Ders Kitabından çalışma
5 Korelasyon matrisi Ders Kitabından çalışma
6 Öz değer, öz vektör Ders Kitabından çalışma
7 Çok Değişkenli varyans analizi Ders Kitabından çalışma
8 Ara Sınav Ders Kitabından çalışma
9 Temel Bileşenler analizi Ders Kitabından çalışma
10 Kümeleme analizi Ders Kitabından çalışma
11 Kanonik Korelasyon analizi Ders Kitabından çalışma
12 Diskriminant analizi Ders Kitabından çalışma
13 Faktör analizi Ders Kitabından çalışma
14 SPSS de analizlerin gösterimi Ders Kitabından çalışma
15 Genel Tekrar Ders Kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar