DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Genetik Haritalama BT   529 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde Genetik Haritalama öğretmek
Dersin İçeriği
Bitkilerde Genetik Haritalama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik Haritalama Giriş öğrenir
2) Genetik haritalamada Tanımlar öğrenir
3) Haritalama kullanılan moleküler markör tipleri öğrenir
4) Dominant markör tipleri öğrenir
5) Kodominant markör tipleri öğrenir
6) Haritalamada kullanılan yazılımlar öğrenir
7) Markör tiplerinin seçimi öğrenir
8)
9) Haritalamada kullanılan populasyonlar öğrenir
10) Heterozigot bitkilerde kullanılan populasyonlar öğrenir
11) Rekombinasyon frekansının hesaplanması öğrenir
12) Markörlerin skorlanması öğrenir
13) Genetik bağlantı gruplarıın oluşturulması öğrenir
14) Karşılaştırmalı Haritalama öğrenir
15) Kantitatif karakterlerin haritalanması öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik Haritalama Giriş Ders Kitapları
2 Genetik haritalamada Tanımlar Ders Kitapları
3 Haritalama kullanılan moleküler markör tipleri Ders Kitapları
4 Dominant markör tipleri Ders Kitapları
5 Kodominant markör tipleri Ders Kitapları
6 Haritalamada kullanılan yazılımlar Ders Kitapları
7 Markör tiplerinin seçimi Ders Kitapları
8 Ara Sınav Ders Kitapları
9 Haritalamada kullanılan populasyonlar Ders Kitapları
10 Heterozigot bitkilerde kullanılan populasyonlar Ders Kitapları
11 Rekombinasyon frekansının hesaplanması Ders Kitapları
12 Markörlerin skorlanması Ders Kitapları
13 Genetik bağlantı gruplarıın oluşturulması Ders Kitapları
14 Karşılaştırmalı Haritalama Ders Kitapları
15 Kantitatif karakterlerin haritalanması Ders Kitapları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar