DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Bilimlerinde Omic'ler BT   063 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sevcan TUĞ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
genetik teknolojiler içinde giderek artan öneme sahip olan omikler hakkında bilgiye sahip olma ve sağlık bilimlerinde kullanım alanlarını değerlendirebilme
Dersin İçeriği
Omics genel bilgiler ve tarihçe, Genomun özellikleri , Fonksiyonel genomiks, Transkriptomiks, Transkriptomiksin sağlık alanında kullanımı Proteomiks, Proteomiksin sağlık alanında kullanımı, Metabolomiks Metabolomiksin sağlık alanında kullanımı, Fenomiks, Fenomiksin sağlık alanında kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) genetik alanındaki yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur
2) bu teknolojilerin kullanım alanlarını bilir
3) Bu alanda yapılmış çalışmaları değerlendirebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Omics genel bilgiler ve tarihçe Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap Anlatım
Bireysel Çalışma
2 Genomun özellikleri Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Genomiks tanımlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
4 Fonksiyonel genomiks ve genomiksin sağlık alanında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
5 Transkriptomiks Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
6 Transkriptomiksin sağlık alanında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
7 Proteomiks Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Proteomiksin sağlık alanında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
10 Metabolomiks Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
11 Metabolomiksin sağlık alanında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
12 Fenomiks Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
13 Fenomiksin sağlık alanında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
14 Diğer omikler Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap
15 Uygulamalı ödev sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar