DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - I BT   057 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Atıl BİŞGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencilere moleküler genetik yöntemlerde biyoinformatik uygulamaları konusunda deneyim kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu ders ile öğrencilere DNA ve RNA'da meydana gelebilecek tüm genetik değişimlerin analizlerinin yapılabilmesi ve protein yapısının genel işleyiş üzerindeki önemini kavramalarını adına beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Bunun kapsamda, öğrencilerin temel biyoinformatik bilgisine sahip olmaları ile veri tabanı ve biyoinformatik analiz araçlarını kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoinformatik hakkında genel bilgi sahibi olmak
2) Biyoinformatiğin kullanım alanları hakkında fikir edinmek
3) Moleküler genetik yöntemleri ile biyoinformatik arasındaki ilişkiyi kavramak
4) Biyoinformatik yazılımları ve veri bankalarını tanımak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoinformatiğe giriş Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
2 Biyoinformatiğin temel klinik uygulamaları Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
3 Moleküler genetikte biyoinformatik kullanımı Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
4 Tıp sektöründe biyoinformatik çözümlere genel bakış Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dizileme yöntemlerinde biyoinformatik Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
Tartışma
6 Yeni Yeni Nesil Dizileme (YND) Ön hazırlık gerektirmemektir Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Yeni Yeni Nesil Dizileme (YND) Sistemlerinin tanıtılması Ön hazırlık gerektirmemektir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ön hazırlık gerektirmemektir Performans Değerlendirmesi
9 Yeni nesil dizilemenin biyoinformatik uygulamaları Ön hazırlık gerektirmemektir
10 YND analiz yolaklarının oluşturulması Ön hazırlık gerektirmemektir
11 Çıktı ve verilerin kalite tayini Ön hazırlık gerektirmemektir
12 Biyoinformatik uygulama 1 Ön hazırlık gerektirmemektir
13 Biyoinformatik uygulama 2 Ön hazırlık gerektirmemektir
14 Varyant analizlinde analiz araçları, veritabanları ve biyoinformatik kılavuzları Ön hazırlık gerektirmemektir
15 Varyant analizlinde analiz araçları, veritabanları ve biyoinformatik kılavuzları Ön hazırlık gerektirmemektir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerektirmemektir Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar