DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Araştırmalarda Kullanılan Moleküler Biyofiziksel Yöntemler BT   044 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Işıl ÖCAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlıkta teşhiş ve tedavide hücreler moleküler düzeyde incelerken biyomoleküllerin yaşamsal süreç ile işlevleri molekül düzeyinde ve fiziksel yöntemlerle biyomoleküllerin yapısı ve kimyasal dönüşümlerin sayılaştırılması ve görüntülenmesinde kullanılan yöntemlerde geçerli olan kuantum mekaniği, termodinamik ve informatik yöntemleri ve kavramları öğretmektir
Dersin İçeriği
Biyolojik Makromoleküller , Biyomoleküllerin Yapıları ve Dinamiği, Kütle Spektrometresi,Soğurum (Absorpsiyon) Spektrometresi, Işıltı(Floresans) Spektrometresi, Optik Mikroskobi, Termodinamik,Hidrodinamik, X-Işını ve Nötron Saçılması,Elektron Saçılması,Moleküler Dinamik, Nükleer Manyetik Rezonans konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyofiziğin, biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojik sorunların çözümünde kullanılan fiziksel yöntemleri, görüntüleme ve sayılaştırılma yöntemleri bilir.
2) Canlı sistemlerin moleküler yapısında yer alan yaşam moleküllerinin hücre düzeyinde metabolik ve kalıtımsal olayların molekül düzeyde araştırılmasında kullanılan ve geniş uygulama alanı olan otoradyografinin ne olduğunu ve nerelerde kullanması gerektiğini
3) Radyoaktif maddenin varlığında tutulan hücrelerde dönüşüm sonrası ortaya çıkan radyoaktif ürünler ve oluşan dönüşümlerin yorumlanmasını, biyomoleküllerin yapısı ve kimyasal dönüşümlerine ilişkin bilgileri bilir.
4) Moleküler biyoloji (ve de biyokimyanın) olaylarını molekül düzeye indirgeyerek açıklamayı, kuantum mekaniği, termodinamik ve informatik yöntemleri ve kavramları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojik Makromoleküller Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Biyomoleküllerin Yapıları ve Dinamiği Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Kütle Spektrometresi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Soğurum (Absorpsiyon) Spektrometresi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Işıltı(Floresans) Spektrometresi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Optik Mikroskobi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Termodinamik Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Hidrodinamik Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 X-Işını ve Nötron Saçılması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Elektron Saçılması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Moleküler Dinamik Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Moleküler Dinamik Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Nükleer Manyetik Rezonans Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Nükleer Manyetik Rezonans Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar