DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - II BT   042 1 2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Atıl BİŞGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencilere moleküler genetik yöntemlerde biyoinformatik uygulamaları konusunda deneyim kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu ders Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - I dersinin devam niteliğinde olup lisanüstü öğrencilere yeni nesil dizileme sonucu elde edilen verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve doğru biyoinformatik araçların seçilmesine yönelik bilgi ve tecrübe kazandıracaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni Nesil Dizileme yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak
2) Yeni Nesil Dizileme sistemelerini tanımak
3) Yeni Nesil Dizileme yöntemi çıktılarını yorumlamak
4) DNA ve RNA düzeyindeki genetik değişimlerin biyoinformatik analizleri hakkında bilgi sahibi olmak
5) Varyant kalite kontrolleri hakkında bilgi sahibi olmak
6) Veri bankası, tahmin araçları vb tanımak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 YND ile trio analizler Ön hazırlık gerektirmemektedir Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Herediter algoritmaları ile biyoinformatik analizler Ön hazırlık gerektirmemektedir Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Somatik algoritmaları ile biyoinformatik analizler - 1: Taze dokudan tümörlü dokuya Ön hazırlık gerektirmemektedir Gösteri
Deney / Laboratuvar
4 Somatik yolaklar ile biyoinformatik analizler -2: Hücre dışı serbest DNA Ön hazırlık gerektirmemektedir Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Tüm ekzom analizlerinde varyant seçimi Ön hazırlık gerektirmemektedir Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Tüm genom analizlerinde varyant seçimi Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Klinik genetikte YND ve Veritabanlarının kullanımı Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ön hazırlık gerektirmemektedir Performans Değerlendirmesi
9 Verilerin saklanmasına ilişkin yasal süreçler Ön hazırlık gerektirmemektedir
10 Kişi veri güvenliği kapsamında genetik bilgilerin saklanması ve güvenliği Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Öğrenci sunumları Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
12 Öğrenci sunumları Ön hazırlık gerektirmemektedir
13 Öğrenci sunumları Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
14 Veri madenciliği ve kullanım alanları Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
15 Klinik raporlama Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerektirmemektedir Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar