DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Protein Kimyası BT   024 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülüzar ATLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protein biyokimyasında temel mekanizmalar, protein tayin yöntemleri ve protein düzey ölçüm yöntemleri hakkında bilgi edinme
Dersin İçeriği
Protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, proteomik, proteinlerle ilgili katabolik işlemler, degradasyon ürünlerine göre amino asitlerin sınıflandırılması, non-protein azotlu bileşiklerin metabolizması, amonyak, kreatin, üre ve nükleotidler gibi azotlu bileşiklerin oluşum süreçleri, metabolik yollardaki fonksiyon ve vücuttan atılımları ile ilgili biyokimyasal prensipleri, elektroforetik ayırım yöntemleri, moleküler ağırlıklı tayin yöntemleri, kromatografik teknikler ile saflaştırma işlemleri, spesifik protein düzeyi ölçüm analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Protein biyokimyasının temel kavramları hakkında bilgi edinilir
2) Proteinlerin sentezi hakkında bilgi sahibi olunur
3) Transkripsiyon ve translasyon metabolizmaları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur
4) Üre metabolizması hakkında detaylı bilgi edinilir
5) Proteomik, proteinlerle ilgili katabolik işlemler öğrenilir
6) Protein tayin yöntemleri öğrenilir
7) Protein düzeyinin ölçülmesine ilişkin analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, incelenecek çeşitli kitap ve literatürlerin tanıtımı Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
2 Protein biyokimyasına giriş Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Proteinlerin yapısı ve işlevleri Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Protein yapısındaki hormonlar Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Plazma proteinleri ve proteomics Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Transkripsiyon ve translasyon Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Protein metabolizması Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Soru hazırlığı Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Proteinlerle ilgili katabolik işlemler Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
10 Azotlu bileşiklerin metabolizması Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
11 Hemoglobin ve miyoglobin Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Elektroforez Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Kromatografi Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Spesifik protein düzeyi ölçüm analizleri Çeşitli kimyasal ve çözeltilerin hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 Proteinlerin biyomedikal önemi Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlığı Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar