DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süt ve Süt Ürünleri Atıklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi BT   020 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı süt ürünleri üretiminde ortaya çıkan artıkların değerlendirilmesi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Süt işleme atıkları ve çevre kirlenmesi açısından ortaya çıkan sorunlar, sütçülük atıklarının dünyadaki ve Türkiyedeki durumu, peynir, tereyağ, içme sütü ve yoğurt teknolojisi yan ürünleri, değerlendirilme şekilleri, kullanım alanları, çevreye etkileri, insan ve hayvan beslenmesine etkileri, sütçülük atıklarının genel karakteristikleri ve besin değerleri, kirlilik kontrolü, kirlilik parametreleri, atıkların azaltılmasına yönelik öneriler dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sütçülük artıklarını ve önemini kavrar.
2) Çevre kirliliği açısından sütçülük atıklarının önemini kavrar.
3) Sütçülük atıklarının çeşitlerini sayar.
4) Sütçülük atıklarının değerlendirilmesi hakkında genel bilgileri anlatır.
5) Peynircilik ve tereyağcılık atıklarının bileşim ve özelliklerini açıklar.
6) Peynir suyu, peynir altı suyu tozu ve peyniraltı suyu proteinlerinin bileşimi, üretim yöntemi ve değerlendirilmesini kavrar.
7) Haşlama suyu, bileşimi ve değerlendirilme yöntemlerini kavrar.
8) Tereyağcılık atıkları (Yağsız süt, Ayran) değerlendirilme yöntemlerini anlatır.
9) İçme sütü ve yoğurt teknolojisinde atıksu kaynakları, bileşimi ve değerlendirilmesini açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sütçülük atıkları çeşitleri, (süt, peyniraltısuyu, yayıkaltı, tereyağ yıkama suyu, süttozu atıkları, salamura çözeltileri, CIP sistemleri, temizlikte kullanılan kimyasal maddeler, separatör çamuru ve motor yağları) önemi ve değerlendirilmesi hakkında genel bilgiler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
2 Sütçülük atıklarının çevre kirliliği açısından yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
3 Peynircilik atıkları, Peyniraltı suyu çeşitleri (Tatlı ve Asit peyniraltı suları), bileşimleri, Süt bileşenlerinin peynir ve peynir suyuna geçiş oranları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
4 Peyniraltı suyu proteinlerinin genel özellikleriinin fonksiyonel, biyolojik ve besinsel özellikleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
5 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyundan peynir (Lor, Ricotta, Mysost ve İsveç peynirleri) ve koyulaştırılmış peyniraltı suyu eldesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
6 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Laktik asit üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
7 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Laktoz üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Alkollü ve Alkolsüz peyniraltı suyu içecekleri üretim teknolojileri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
10 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyu tozu üretimi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
11 Peyniraltı suyunun değerlendirme yöntemleri: Peyniraltı suyu proteinlerinin elde edilme yöntemleri (peyniraltı suyu protein konsantratları (WPCs), peyniraltı suyu protein izolatları (WPIs) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
12 Peyniraltı suyu diğer değerlendirme yolları ve ürünlerinin kullanım alanları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
13 Peynircilik atıkları-Haşlama suyu, bileşimi ve değerlendirilmesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
14 Tereyağcılık atıkları (Yağsız süt, Ayran) ve değerlendirilme yöntemleri (Taze peynir, kurut, çökelek ve içecek üretimleri) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
15 İçme sütü, yoğurt teknolojisinde atıksu kaynakları, bileşimi ve değerlendirilmesi Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar