DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hemoglobin Biyokimyası II BT   012 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hemoglobinin yapısı ve önemi konusunda bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Hemoglobin Biyokimyasına Giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hemoglobin biyosentezini açıklar.
2) Hemoglobin katabolizmasını bilir.
3) Anormal hemoglobinlerin moleküler yapısını tanımlar.
4) Talasemilerin moleküler yapısını tanımlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hemoglobin Biyokimyasına Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Hemoglobin Biyosentezi Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Eritrosit Mutlak Değerlerin Hesaplanması Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kan Hücrelerinde Morfolojik Değişiklikler Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Hemoglobin Yıkımı Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Bilirubin Metabolizması Bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Anormal Hemoglobinler Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Ara Sınav
9 Orak Hücre anemisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Alfa Talasemi Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Beta Talasemi Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Porfirin Biyosentezi Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Porfiryalar Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Beta Talasemide Prenatal Tanı Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Alfa Talasemide Prenatal Tanı Anlatım, soru-cevap, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar