DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Amino Asit Biyokimyası II BT   010 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Amino asitlerin yapıları, işlevleri
Dersin İçeriği
Aminoasitlerin yıkımı,Üre döngüsü, Aminoasit türevleri, Porfirin sentezi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Amino asitlerin kimyasal reaksiyonlarını bilir.
2) Peptid bağı ve özelliklerini bilir.
3) Aminoasit türevleri ve porfirin sentezini bilir.
4) Protein biyosentezini, transkripsiyonu ve translasyonu bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aminoasitlerin yıkımı Anlatım, soru-cevap, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Üre döngüsü Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Aminoasit türevleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Porfirin sentezi Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Proteinlerin sindirimi Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Başlıca metabolik hastalıklar Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Metabolik hastalıkların biyokimyası Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Ara Sınav
9 Porfirin metabolizması bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Protein metabolizması bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Pürin metabolizması bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Pirimidin metabolizması bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Transport bozuklukları Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Transkripsiyon Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Translasyon Anlatım, soru-cevap, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar