DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküler Bitki Islahı BT   009 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler genetik laboratuvarının tanıtımı, Bitkilerde DNA izolasyonu, DNA miktar ve kalitesinin belirlenmesi, elektroforez sistemleri, PCR uygulamaları, DNA'nın klonlanması hakkında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği
Moleküler genetik laboratuvarının tanıtımı, Bitkilerde DNA izolasyonu, DNA miktar ve kalitesinin belirlenmesi, elektroforez sistemleri, PCR uygulamaları, DNA'nın klonlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2) Moleküler teknikler ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3) Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümleme
4) Moleküler biyoloji laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmaları anlayabilme
5) Laboratuvarda kullanılan çözeltiler hakkında bilgi edinme
6) DNA izolasyonunu anlayabilme
7) Understanding PCR ve elektroforez uygulamalarını anlayabilme
8) Ara sınav
9) Biyokimyasal markırları anlayabilme
10) Hibridizasyona dayalı markırları anlayabilme
11) PCR'a dayalı markırları anlayabilme (RAPD; ISSR)
12) PCR'a dayalı markırları anlayabilme (SSR, SRAP)
13) cDNA AFLP yöntemini anlayabilme
14) Microarray yöntemini anlayabilme
15) Benzerlik indeksi, dendogramların oluşturulması ve değerlendirilmesini anlayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler genetik laboratuvarının tanıtılması, Çözelti hazırlama Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Bitkilerde DNA izolasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
3 DNA kalite ve miktarının belirlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
4 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
5 Agaroz jel ve poliakrilamid jel hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
6 Biyokimyasal markırlar ve ıslahta kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
7 Hibridizasyona dayalı moleküler teknikler ve uygulamaları (RFLP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav
9 PCR'a dayalı moleküler teknikler ve uygulamaları (RAPD, ISSR) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
10 PCR'a dayalı moleküler teknikler ve uygulamaları (SSR, SRAP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
11 PCR'a dayalı moleküler teknikler ve uygulamaları (AFLP, CAPs) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
12 Gen ifadesinin Belirlenmesi (cDNA AFLP) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
13 Gen ifadesinin Belirlenmesi (Microarray) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
14 Gen ifadesinin kantitatif olarak belirlenmesi (Real Time PCR) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
15 Benzerlik indeksi, dendogramların oluşturulması ve değerlendirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar