DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyal Biyofilmler BT   002 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyofilm yapan mikroorganizmalar, biyofilm stratejileri, in vivo ve in vitro sistemlerde görülen biyofilmler, biyofilmlerle mücadele yöntemleri (bakteriyofajlarla, dezenfektan ve radyasyonla vs..), biyofilmlerin endüstrideki kullanımları, son gelişmelerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizma hücreleri ve EPS yapıları, biyofilm tanımı, özellikleri, biyofilm oluşturma mikroorganizmaları, biyofilm stratejileri, in vivo ve in vitro sistemlerde biyofilmler, biyofilm için mücadele yöntemleri (bakteriyofajlar, dezenfektanlar ve radyasyon vb.), Endüstride biyofilmler, son gelişmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizma hücresi ve üretilen metabolitler ve Eksopolisakkarit (EPS) hakkında bilgisini geliştirir.
2) Biyofilm tanımını ve içeriğini ve stratejilerini öğrenir
3) Biyofilm yapabilen mikroorganizmaları tanır ve kategorize edebilir
4) Mikroorganizmaların in vivo ve in vitro ortamlarda Biyofilm oluşturma stratejilerini öğrenir
5) Mikroorganizmaların oluşturmuş olduğu biyofilmlerin sistemler üzerine verdiği zararları ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğrenir.
6) Mücadelede kullanılan yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur
7) Mikroorganizmalarda Quorum sensing (hücre-hücre iletişimi)mekanizması ve bunların biyofilmdeki rolünü öğrenir
8) Quarum Quenching mekanizması ve biyofilm yapımının engellenebilme stratejileri hakkında bilgi sahibi olur
9) Endüstride biyofilmlerin yarattığı sorunlar ve aynı zamanda biyofilm yapısındaki EPS'nin endüstrideki kullanımları hakkında bilgi sahibi olur
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroorganizma hücresi ve üretilen metabolitler ve Eksopolisakkarit (EPS) ders notları, genel mikrobiyoloji kitapları Anlatım
2 Biyofilm tanımı ve içeriği ders notları Anlatım
Gösteri
3 Biyofilm stratejileri ders notları Anlatım
4 Biyofilm yapabilen mikroorganizmalar ve patojenler ders notları, gıda mikrobiyolojisi ve hijyen kitapları Anlatım
Grup Çalışması
5 Mikroorganizmaların in vitro ortamlarda Biyofilm oluşturma stratejileri ders notları, yazılmış uluslararsı makale ve kitaplar Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Mikroorganizmaların in vivo ortamlarda Biyofilm oluşturma stratejileri ders notları Anlatım
7 Mikroorganizmaların oluşturmuş olduğu biyofilmlerin sistemler üzerine verdiği zararları ve bunlarla mücadele yöntemleri . ders notları Anlatım
8 Ara Sınav
9 biyofilm ile Mücadelede kullanılan yöntemler ders notları Anlatım
10 Bakteriyofaj varlığında Mücadele yöntemi ders notları, laboratuvarımızda yapılmakta olan proje çıktıları ve makaleler Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
11 Çeşitli dezenfektanlar kullanılarak mücadele yöntemleri,Radyasyonun biyofilm üzerine etkileri ders notları, hijyen sektöründeki gelişmelerden yararlanma Anlatım
Grup Çalışması
12 Mikroorganizmalarda Quarum sensing (hücre-hücre iletişimi) ve mekanizması ders notları Anlatım
13 Quarum sensing 'in biyofilm oluşumundaki rolü ders notları Anlatım
14 Quarum Quenching mekanizmasının biyofilm oluşumu üzerindeki rolü ders notları ve çeşitli makaleler Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Endüstride biyofilmlerin yarattığı sorunlar ve aynı zamanda biyofilm yapısındaki EPS'nin endüstrideki kullanımları , son gelişmeler ders notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar