DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Biyoçeşitlilik BT   001 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dünyada ve ülkemizde tarımsal biyoçeşitliliğin genel durumu ve mevzuatı, biyoçeşitliliği oluşturan bitkisel genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu ve değerlendirmesini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımı ve önemi, bitkisel gen merkezleri, Türkiyenin tarımsal biyoçeşitlilik potansiyeli, tarımsal biyoçeşitliliği oluşturan bitkisel genetik kaynaklar ve özellikleri, tarımsal biyoçeşitliliğin yönetimi, toplanması, tanımlanması, korunması ve değerlendirilmesi, tarımsal biyoçeşitliliğin bitki ıslahında kullanımı ders kapsamını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal biyoçeşitlilik merkezleri, biyoçeşitlilik kavram ve mevzuatlarını açıklar.
2) Bitki genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve yönetimini yapar.
3) Gen kaynaklarını bitki ıslahında kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
4
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
5
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
X
10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal biyoçeşitliliğe giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Tarımsal biyoçeşitlilik merkezleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Türkiyenin tarımsal biyoçeşitlilikte mevcut durumu ve potansiyeli Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Dünyada ve Türkiyede biyoçeşitlilik mevzuatı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Bitki genetik kaynaklarının önemi, toplanması ve yönetimi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Bitki genetik kaynaklarının değeri ve ıslahta kullanılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Gen kaynaklarında ex situ, in situ ve in vitro muhafaza teknikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Genetik kaynaklarının morfolojik tanımlanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Genetik kaynakların karakterizasyonunda kullanılan deskriptörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Yazlık sebzelerde biyoçeşitlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kışlık sebzelerde biyoçeşitlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Meyvelerde biyoçeşitlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Süs bitkilerinde biyoçeşitlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Diğer bitkilerde biyoçeşitlilik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar