DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şarap Üretiminde Sorunlar ve Çözümleri GM   664 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere üzümden şarap üretime kadar geçen süreçte karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara karşı önlemler ve çözümleri konusunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Şaraplık üzüm ve şırada karşılaşılan sorunlar, etil alkol ve malolaktik fermantasyonda karşılaşılan sorunlar, mikrobiyolojik sorunlar, berraklaştırma ve stabilizasyon sorunları ve çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şaraplık üzüm analizlerini bilir, analiz problemlerini çözer
2) Kalite beyaz şarap için şıradaki problemleri bilir ve çözer
3) Kalite kırmızı şarap için şıradaki problemleri bilir ve çözer
4) Alkol fermantasyonunun nasıl yürütüleceğini bilir ve karşılaştığı problemleri çözer
5) Kırmızı şarap üretiminde karbonik maserasyon ve cibre fermantasyonu arasınaki farkları bilir
6) Malolaktik fermantasyonunun nasıl yürütüleceğini bilir ve karşılaştığı problemleri çözer
7) MLF'de karşılaştığı problemleri çözer
8) Fermantasyonlarda mikroorganizmaların önemini bilir
9) Şarabın aroması, stabilitesi üzerine azotun rolünü bilir ve önlem alır
10) Şarapta bulanıklık ve tartarat stabilizasyonu sorunlarını bilir ve problemleri çözer
11) Şarapta durultma sorunlarını bilir ve problemleri çözer
12) Şarap ekipmanları (tank, fıçı, pompa, filtre) bakımını bilir
13) Şarap işletmelerinde mikrobiyolojik problemleri bilir ve sorunları çözer
14) Şarapta Brettanomyces ekfeksiyonu nasıl önlenir bilir
15) Şarapta kötü kokuları ve nasıl önleneceğini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şaraplık üzüm : örnekleme, olgunluk, duyusal ve kimyasal analiz Ders notu Anlatım
2 Beyaz şarap için şıra nasıl hazırlanır veya iyileştirilir : doğru asit, pH ve şeker ilavesi, durultma Ders notu Anlatım
3 Kırmızı şarap için mayşe nasıl hazırlanır veya iyileştirilir : pektinaz ve tanen uygulaması Ders notu Anlatım
Ödev
4 Maya fermantasyonu problemleri, asimile edilebilir azot ve önemi Ders notu Anlatım
5 Kırmızı şarap üretiminde karbonik maserasyon ve cibre fermantasyonu arasınaki farklar Ders notu Anlatım
Ödev
6 Malolaktik fermantasyon (MLF) nasıl yönetilir Ders notu Anlatım
7 Malolaktik fermantasyonda sorunlar ve çözümler Ders notu Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
Ödev
9 Şarabın aroması, stabilitesi üzerine azotun rolü Ders notu Anlatım
Ödev
10 Şarapta stabilizasyon sorunları ve önemi : bulanıklık nedeneleri, tartarat stabilizasyonu Ders notu Anlatım
11 Şarapta stabilizasyon sorunları ve önemi : durultma maddeleri Ders notu Anlatım
12 Şarap ekipmanları (tank, fıçı, pompa, filtre) bakımı ve temizliği Ders notu Anlatım
13 Şarap işletmelerinde mikrobiyolojik problemler ve sanitasyon Ders notu Anlatım
14 Şarapta Brettanomyces ekfeksiyonu nasıl önlenir Ders notu Anlatım
15 Şarapta kötü kokuların önlenmesi Ders notu Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar